SF SOFIA

Centrul de zi pentru copii ”Sf. Muceniță Sofia” este un așezământ ce funcționează în cadrul Sectorului Social Filantropic și Misionar – o componentă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, persoană juridică de drept privat și utilitate publică, care este organizată şi funcţionează, din punct de vedere canonic şi administrativ, conform prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe Române, sub conducerea Preafericitului Părinte Daniel.

Așezământul are ca principală misiune să prevină riscul de excluziune socială a copiilor din familii vulnerabile printr-un program complex de servicii sociale și educaționale, dar și de îngrijiri medicale și asistență psihologică. Mai exact, personalul centrului îi ajută pe copiii din familii cu probleme, pe cei cu risc de abandon școlar sau cu probleme medicale să se integreze mai ușor și să aibă acces la o viață mai bună.
În prezent, de programele Centrului de zi pentru copii “Sf. Muceniță Sofia” se bucură 35 de copii cu vârste între 6 și 14 ani, elevi în clasele pregătitoare și în clasele I-VIII. Copiii care vin la centru provin din familii cu situații materiale și financiare deficitare, care locuiesc în condiții precare sau din familii numeroase sau monoparentale. De asemenea, beneficiază de serviciile centrului și copiii cu risc crescut de eșec sau abandon școlar, copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu părinți șomeri sau pensionați medical, cei cu risc de neglijență sau abandon familial și copiii cu probleme medicale de tipul ADHD sau tulburări de limbaj, aceștia din urmă având acces la servicii de logopedie.