Ce înseamnă să fii voluntar

VOLUNTARIAT CLUJ
Voluntariatul este activitatea desfăşurată de persoane fizice din proprie iniţiativă în beneficiul unei alte persoane, grup de persoane, comunităţii sau al societăţii în general, fără ca persoana care susţine aceasta activitate să fie remunerată pentru activitatea depusă sau să urmareasca un interes material.

Legea voluntariatului din România defineşte voluntariatul ca fiind activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă. Activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt:

• asistenţa şi serviciile sociale,
• protecţia drepturilor omului,
• medico-sanitar,
• cultural, artistic,
• educativ,de învăţământ,
• ştiinţific,
• umanitar,
• religios,
• filantropic,
• sportiv,
• de protecţie a mediului,
• social şi comunitar.

(definiţie preluată din Legea Voluntariatului în România)

Contractul de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, şi o persoană juridică, denumită beneficiarul voluntariatului, în temeiul căreia prima se obligă faţă de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materială. (definiţie preluată din Legea Voluntariatului în România)

Cine poate fi voluntar?

Voluntari pot fi toate persoanele care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii indiferent de rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice/psihice, stare civilă, situaţie economică, sau orice alt asemenea criteriu.

Bibliografie
1. Legea voluntariatului în România
2. Culegere de declaraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile voluntarilor, Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis
3. What to do when it doesn’t work out grievance & disciplinary procedures, Camden Volunteer Bureau

VOLUNTARIAT CLUJ