Centrul de zi pentru copii ”Sf. Muceniță Sofia”

Simfonie poetică pe valuri de foi albe

Dacă n-ai aflat cum mângâie un spin de trandafir, șezi și ascultă vocea inimii dintr-o bucată de hârtie. Șșș, lasă sufletul să vorbească în locul gândurilor tale, aici liniștea și-a țesut covor magic din culori. O, pe înălțimi de simțuri se clădesc cărări spre infinit. Haide, urcă. Desigur că liniștea are răbdare, însă impulsul e deja o hotărâre când simți că ești pe calea cea bună. Ești gata? Pornim în călătorie… ce lin e zborul pe-o aripă de vers!

Screenshot from 2017-07-27 01-17-27


 

Centrul de zi pentru copii ”Sf. Muceniță Sofia” constă în oferirea de suport afectiv, educaţional, şi material pentru aproximativ 35 copii proveniţi din familii aflate în dificultate, care beneficiază de serviciile programului de asistenţă socială şi care, in majoritate, locuiesc în vecinătatea sediului organizaţiei noastre. Copiii au vârste cuprinse intre 7 şi 15 ani, prin aceasta urmărindu-se prevenirea abandonului şcolar şi creşterea capacităţii copiilor de a se adapta şi de a se integra în societate.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui program complex şi bine închegat care îmbină activităţi instructiv-educative cu activităţi tematice ce urmăresc însuşirea de cunoştinţe, formarea de abilităţi sociale, familiarizarea cu normele şi valorile societăţii.

Scopul acestui serviciu este de a facilita integrarea şcolară a copiilor proveniţi din familiile înscrise în programul de asistenţă socială, preîntâmpinarea apariţiei diverselor forme de devianţă şcolară (absenteismul şcolar, abandonul şcolar, toxicomania, suicidul, fuga de la şcoală/de acasă, vandalismul şcolar), menţinerea unor relaţii strânse între copil, şcoală şi familie, oferirea de suport emoţional si social, prevenirea aderării copiilor la diverse bande sau găşti.

Principala expectanţă este reprezentată de constanţa frecventării cursurilor şcolii, prevenirea abandonului şcolar precum şi prevenirea comportamentelor deviante. Totodată, se asteaptă şi o îmbunătăţire a rezultatelor şcolare pe parcursul anilor de studii. Odată cu frecventarea Centrului, copiii devin capabili de a-şi identifica problemele şi resursele proprii, de a identifica soluţii la problemele lor sau ale altora, învaţă să relaţioneze mai bine unii cu alţii, îşi îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe elementare şi de cultură generală.