Responsabilităţile şi drepturile voluntarilor

Responsabilităţile faţă de voluntari

În relaţia cu voluntarii organizaţia are următoarele responsabilităţi:
• să ofere oportunităţi egale şi evaluări competente persoanelor interesate să se implice în activităţi de voluntariat;
• să încredinţeze voluntarilor sarcini care să respecte pregătirea şi experienţa lor, atât cea personală cât şi cea profesională, precum şi interesele lor personale;
• să ofere voluntarilor o descriere corespunzătoare a sarcinilor, responsabilităţilor şi rolului în cadrul organizaţiei, să-i orienteze în mod corespunzător;
• să indice cu claritate voluntarilor care este programul lor şi care sunt relaţiile cu angajaţii organizaţiei;
• să ofere voluntarilor pregătirea corespunzătoare pentru sarcina atribuită;
• să ofere instruire continuă care permite voluntarilor o informare de actualitate sau să preia responsabilităţi mai mari;
• să ofere voluntarilor şansa de a fi promovaţi sau transferaţi în proiecte noi sau în alte activităţi care să le permită acumularea unei experienţe variate;
• să trateze voluntarii ca membrii cu drepturi depline ai organizaţiei, să îi considere mai degrabă colegi decât ajutor neplătit;
• să ofere sprijin, resurse şi structuri voluntarilor;
• să ofere feed-back regulat voluntarilor, urmărindu-le activitatea şi evaluându-i;
• să asculte opiniile exprimate de voluntari;
• să ofere supervizare adecvată prin persoane competente şi cu multă răbdare care au timp să ofere sfaturi şi îndrumare voluntarilor;
• să ofere un spaţiu de lucru corespunzător sarcinii atribuite;
• să permită voluntarilor să participe la planificarea şi dezvoltarea proiectelor noi şi îi încurajează să facă sugestii, asigurându-i că opiniile lor vor fi respectate;
• să arate recunoaşterea corespunzătoare şi tangibilă a efortului voluntarului (de exemplu, prin oferirea de noi responsabilităţi, dând premii sau pur şi simplu, evidenţiind în mod frecvent munca voluntarilor);
• să informeze voluntarii în legătură cu politicile organizaţiei în ceea ce priveşte beneficiile care le sunt oferite;
• să ofere voluntarilor o informare continuă;
• să fie pregătită să înlocuiască un voluntar în caz de nevoie;
• să cunoască limitările şi aşteptările voluntarilor;
• să respecte drepturile voluntarilor etc.

Drepturile organizatiei în relaţia de voluntarii

Drepturile organizaţiei în raport cu voluntarii implicaţi în activitatăţile desfăşurate sunt:
• de a angaja şi renunţa la angajamente voluntare;
• de a cere respectarea cu onestitate a valorilor si principiilor organizatiei, viziunea si misiunea asociaţiei
• de a cere respectarea codului de conduita etic al organizatiei, normelor interne si procedurilor de lucru
• de a cere respect şi confidenţialitate faţă de beneficiari;
• de a solicita voluntarului să fie deschis şi onest în ceea ce priveşte motivaţiile şi scopurile sale;
• de a cere voluntarului să înţeleagă ceea ce presupune sarcina respectivă înainte de a o alege;
• de a cere voluntarului să-şi îndeplinească sarcinile eficient şi cu onestitate;
• de a cere voluntarului să accepte îndrumare şi supervizare din partea persoanei însărcinate cu coordonarea voluntarilor;
• de a solicita ca voluntarul să participe la instruirea oferită de către organizaţie;
• de a cere respectarea confidenţialităţii;
• de a oferi ajutor persoanelor interesate în anumite tipuri de muncă voluntară ;
• de a stabili angajamentele în ceea ce priveşte timpul şi participarea la activităţile de voluntariat;
• de a solicita cooperare între voluntari, angajaţi şi conducerea organizaţiei etc.