Servicii

Programul „Sprijin pentru familie si comunitate” oferă urmatoarele servicii:

 1. Identificarea nevoii sociale individuale, familiale şi de grup.
 2.  Informare despre drepturi şi obligaţii.
 3.  Măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială.
 4.  Măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză.
 5.  Măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în  comunitate a persoanelor în dificultate.
 6.  Servicii de consiliere.
 7.  Măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării  şi solidarităţii sociale.
 8.  Orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare  sau excluziune socială.

În cadrul Centrului de zi pentru copii oferim următoarele servicii:

1. Educare (activitatea presupune următoarele servicii: sprijinirea copiilor în rezolvarea temelor de casă, consiliere şcolară pentru materiile şcolare la care întâmpină dificultăţi).
2. Consiliere socială si psihologica pentru copil şi familie (oferim sprijin în rezolvarea problemelor intrafamiliale, rezolvarea conflictelor dintre copii, sprijinim părinţii în demersurile lor întreprinse în vederea angajării).
3. Socializare şi petrecerea timpului liber (organizăm activităţi  recreativ-educative precum: serbări tematice, activităţi recreative de 1 Iunie, concursuri sportive cu copii din alte ONG-uri sau din diverse centre de plasament; vizităm diverse obiective de interes cultural sau istoric; organizăm excursii, tabere). În cadrul socializării am încercat să aducem în centru oameni din afară cu un nivel de educaţie, de implicare socială crescut cu care copiii să relaţioneze şi care să le fie modele (voluntari, sponsori având diverse profesii precum medici, pictori etc.). Urmărim astfel să scoatem copiii din lumea lor restrânsă dar şi să aducem lumea din afară în centru.
4. O masă rece zilnic.
5. Reintegrare comunitară ( prin faptul că majoritatea copiilor care frecventează Clubul Copiilor provin din familii sărace sprijinim în mod direct reintegrarea comunitară a acestora precum şi a familiilor lor).

The „Family and community support „ program provides the following services:

 1. Identifying individual, family and group social needs.
 2. Information about rights and obligations.
 3. Increasing social awareness
 4. Emergency measures and actions to reduce the effects of stress.
 5. Measures and actions to maintain community support for people in need.
 6. Advisory services.
 7. Encouraging social participation and social solidarity.
 8. Any other measures and actions aimed at preventing or limiting difficult situations or vulnerabilities that can lead to marginalization and social exclusion.

The day centre for children offers the following services:

1. Education (activities include the following: supporting children with their homework, school counselling sessions);
2. Social and psychological counselling for children and families (to aid with resolving problems within the family, conflicts between children, and supporting parents in their efforts concerning employment);
3. Socialization and Leisure (organizing recreational and educational activities, competitions with other children from various NGOs and orphanages, visiting various cultural or historical sites, organizing other trips and camps). We’re also keen on bringing in people from the outside who can act as role models for children.
4. A daily meal.
5. Community Reintegration Kids Club directly supports their community reintegration and their families).